Gimnazjalne Jasełka

Tradycją naszej parafii jest coroczne wystawianie jasełek w okresie Świąt Bożego Narodzenia, które wprowadzają nas w świąteczny nastrój. W tym roku odbyły się one 19.01.2014r. Przygotowane zostały pod kierunkiem p. Grażyny Gadkowskiej i p. Bożeny Kaptur. W jasełkach wystąpili: Maryja  Angelika Jarocha (Ie), Józef  Karol Gwóźdź (Ib), Aniołowie  Sandra Osowska (IIc) i Izabela Czerwińska (II d); dziennikarze  Gabriela Ilis (IIc), Hubert Kamiński (IIb) i Kamila Surmańska (IIb); pasterze  Karol Kieloch (IIb), Kacper Świercz (Ib) i Tomasz Orłowski (IId); królowie  Kacper Kwietniak (IId), Krystian Kasprzycki (IId) i Dawid Tyrała (IId); żołnierz (urzędnik)  Patryk Stępień (IIc) oraz recytator  Katarzyna Maziarz (IIc). Przedstawienie skłaniało do refleksji nad swoim życiem. Łączyło bowiem tradycje związane z narodzeniem Chrystusa i z czasami współczesnymi. Uświadomiło, jak my dzisiaj przyjmujemy Jezusa w swoich rodzinach i sercach. Kolędy śpiewała schola młodsza .  Wszyscy uczestniczący w jasełkach z wielką uwagą obejrzeli przedstawienie przybliżające wydarzenie narodzenia naszego Zbawiciela i podziękowali gromkimi brawami. Na zakończenie ks. proboszcz Marek Rusak podziękował młodym "aktorom"  i paniom katechetkom oraz ufundował dla młodzieży słodką niespodziankę.

Chór z Rzeczniowa

12 stycznia w niedziele o godzinie 18.00 wystąpił w naszej świątyni chóru z Rzeczniowa, gdzie organistą jest nasz parafianin P. Radosław Rzepka, chór zaśpiewał na Mszy św., potem wysłuchaliśmy koncertu kolęd.

Pierwszy Orszak Trzech Króli w naszym mieście za nami

6 stycznia 2014 r.  O godzinie 15.00 z trzech parafii: Bożego Miłosierdzia  i do tego Orszaku dołączyła nasza Parafia, Matki Bożej Saletyńskiej i Św. Michała Archanioła  do naszego Ostrowieckiego Betlejem dotarły orszaki  trzech Króli: Kacpra, Baltazara i Melchiora. To było cudowne rodzinne świętowanie. Z ogromną radością   daliśmy świadectwo naszej  WIARY Bogu Żywemu poprzez śpiew kolęd i modlitwę.  To były ZNAK JEDNOŚCI  i DYNAMIZMU kościoła żywego.

Nasza Parafia  może poczuć się bardzo wyróżniona bo , oto;

NASZA Królewska Parafia w uroczystych strojach Dworu Królewskiego  św Jadwigi podążyła na Rynek , do naszego Betlejem . O profesjonalne stroje zadbał Ks. Proboszcz Marek  Rusak .

Rolę św. Rodziny podjęła rodzina z naszej parafii : Maria i Marcin Jędzejewscy  z trzy miesięcznym Kacperkiem

Zadanie współprowadzenia  Orszaku podjęła Rodzina z Domowego Kościoła z naszej parafii

Wystrój Szopki na Rynku to dzieło Rodzin Domowego kościoła  z naszej Parafii przy współudziale Rodzin  z parafii św. Stanisława.

Opłatek rejonowy Domowego Kościoła

Wspólnota Domowego Kościoła  w naszej Parafii jest częścią  Rejonowej wspólnoty  z całego Ostrowca. 5 stycznia 2014 r w  domu duszpasterskim O. L. Dehona przy parafii św. Stanisława  przeżywaliśmy  wspólne kolędowanie. Rodziny   z parafii w których są Kręgi Domowego Kościoła( św Jadwiga, św Stanisław, św. Michał, Miłosierdzie Boże, św. Mikołaj ) zgromadziły się na  wspólnej Eucharystii a następnie na  radosnym świętowaniu.   Słowo świadectwa:" w tej Wspólnocie odpoczywamy  jak w Cieniu SKRZYDEŁ PANA" - Beata"To dla mnie doświadczenie Kościoła jako Wielkiej RODZINY" - Andrzej " Doświadczenie  takiej wspólnoty uczy mnie  pokory i rozbudza pragnienie nawracania , aby rodzić się na nowo " - Mirek "Montaż słowni - muzyczny  pomógł mi spojrzeć  na moje serce w którym pragnie nieustannie rodzić się Jezus" -  Wiesia

Betlejem Seniorów

W niedzielny wieczór 5 stycznia 2014 roku przed wieczorną mszą mogliśmy usłyszeć radosne kolędy, pastorałki i obejrzeć przedstawienie historii Bożego Narodzenia w wykonaniu Klubu Seniora ”Metamorfoza” z Domu Kultury „Malwa” na osiedlu Stawki. Dzięki temu pięknemu przedstawieniu  powróciliśmy do tajemnicy Betlejem gdzie Bóg przyszedł jako Człowiek. W jasełkach wzięło udział 22 seniorów. Autorem przedstawienia była instruktor Wiesława Wójtowicz zaś  oprawę muzyczna zawdzięczamy instruktor Bożenie Dąbrowskiej.

Uczestnicy serdecznie dziękują za wspaniałe przyjęcie, wzruszającą atmosfere.

Jubileusz 25-lecia naszej parafii

Spotkanie z Ks. Biskupem

Postanowiliśmy w szczególny sposób uczcić 25 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej. Duchowe przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia rozpoczęła peregrynacja obrazu św. Jadwigi Królowej naszej patronki. Każda rodzina może spotkać się ze św. Jadwigą, przedstawić jej swoje radości i smutki, powierzyć prośby i dziękczynienia. Uroczyste pielgrzymowanie św. Jadwigi rozpoczęło się 17 lutego 2013 roku i trwa do dnia dzisiejszego. Kolejnym akordem tej pieśni dziękczynnej były misje prowadzone przez Ojca z zakonu paulinów z Jasnej Góry. Przez wiele dni modliliśmy się uczestnicząc w mszach i nabożeństwach. Każdy dzień kończył wzruszający Apel Jasnogórski. W jeden z wyjątkowo mroźnych wieczorów tego Wielkiego Postu podczas misji jubileuszowych uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami naszego osiedla. Podczas procesji rezurekcyjnej po raz pierwszy uderzył dzwon św. Jadwiga, zakupiony z ofiar wiernych i ogłosił on uroczyste rozpoczęcie roku jubileuszowego. Przedstawiciele naszej parafii z Ks. Proboszczem 31 maja 2013 roku udali się z pielgrzymką autokarową do grobu św. Jadwigi, odwiedzili też sanktuarium krzyża w Mogile oraz Łagiewnickie sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ważnym wydarzeniem było trzydniowe święto naszej wspólnoty po pierwsze 7 czerwca rocznica konsekracji naszej świątyni, 8 czerwca odpust parafialny zakończony 9 czerwca w niedzielę rodzinnym piknikiem. W dzień odpustu poświęcono tablicę upamiętniającą pierwsze miejsce gdzie staną krzyż i gdzie mieszkańcy stawek zbierali się na modlitwę i marzyli o własnej świątyni. Ostatnimi wydarzeniami które wspólnie przeżywaliśmy było nocne czuwanie przed Jasnogórską Matką i piesza pielgrzymka na Święty Krzyż. Kolejnym wydażeniem był przyjazd ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza w ostatnią niedziele (6 października 2013 r.) dziękowaliśmw wraz z Nim za 25 lat naszej parafii. Rok Jubileuszowy chcemy zakończyć podczas uroczyście odprawionej pasterki w tym roku.

Jubileuszowa pielgrzymka na Święty Krzyż

W Roku Jubileuszowym 25-lecia naszej parafii rozpoczął się piękny zwyczaj wędrowania pieszo na Święty Krzyż. W tym roku, w dn. 14 września2013 r.  było nas zaledwie 14 osób. Pytamy – dużo, czy mało ? Dużo !!!!!  To dopiero początek. Trasa liczy 34  kilometry. Trzeba mieć odwagę i sporo determinacji, aby tam pielgrzymować. Rozpoczęliśmy Mszą świętą o godz. 7.00, którą odprawił ks. prob. Marek Rusak. Pielgrzymce przewodził  ks. Michał. Byli nasi klerycy Marcin i Damian. Wędrowali tylko cudowni i radośni parafianie. Jestem z nich bardzo dumny!!!  Dali publiczne świadectwo wiary i odwagi. Weszliśmy na szczyt ok. godz. 16.45. Potem była Msza św. i nasze dziękczynienie za istnienie parafii przez 25 lat. Do spotkania za rok, mam nadzieję, w większej ilości naszych parafian.

ks. prob. M. Rusak

Ojciec Daniel Oblat w naszej wspólnocie

W odpowiedzi na życzliwość i gościnność ojców oblatów zaprosiliśmy w dniu jubileuszowej pieszej pielgrzymki na Święty Krzyż o. oblata Daniela do naszej parafii. Głosił da nas Boże Słowo i rozprowadzał świętokrzyskie kalendarze, których sprzedaż miały wspomóc misjonarzy z ich zgromadzenia, pracujących na wielu kontynentach. Dziękuje Wam - kochani parafianie za Waszą życzliwość i ofiarność. Dzieło misyjne jest, wg. bł. pp. Jana Pawła II  najważniejsze spośród działań kościoła. Potem są inne: modlitewne, charytatywne i konkretnego działania.

Jestem z Was dumny za Wasze zrozumienie i postawę w tym dniu.

ks. prob. Marek Rusak

Czuwanie z Maryją

Pielgrzymi na Jasnej Górze

Szczególna była dla naszej wspólnoty parafialnej noc z 19 na 20 sierpnia w którą to mogliśmy stanąć przed naszą Matką na Jasnej Górze. Nasze modlitewne czuwanie poprzedziło uczestnictwo w apelu jasnogórskim, transmitowanym codziennie przez radio Maryja i telewizję Trwam. W modlitewną kontemplacje przed jasnogórskim wizerunkiem wprowadził nas proboszcz naszej parafii i opiekun pielgrzymki Ks.kan. Marek Rusak przyzywając Ducha Świętego i jego światła w modlitewnym zamyśleniu . Następnie rozważaliśmy Słowo Boże zagłębiając się w tajemnice z życia Maryi , ucząc się od Niej – Matki Słowa, mówienia Panu Bogu "tak" w każdej sytuacji naszego życia. Klimatowi modlitewnego skupienia towarzyszył śpiew naszej scholi parafialnej. O godzinie 24:00 nastąpił najważniejszy moment naszego czuwania w jasnogórskim wieczerniku, była to Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Słowo Boże przypomniało nam o obecności Maryi pod Krzyżem konającego Syna wraz z umiłowanym uczniem Janem. Ks. Proboszcz w homilii wskazał na potrzebę wzięcia, zaproszenia Maryi do swojego życia, jak polecił Pan Jezus Janowi. Uczenia się od niej miłości, pokory, oraz bezgranicznego zaufania i zawierzenia Bogu. W naszej modlitwie pamiętaliśmy o całej naszej parafii, w sposób szczególny o chorych i cierpiących. Po zakończonej Eucharystii odnowiliśmy Śluby Jasnogórskie. Następnie Ks. Proboszcz zawierzył całą wspólnotę parafialną naszej Matce. W nurcie modlitewnej zadumy nad tajemnicami różańca pochylały się Panie z naszego parafialnego koła różańcowego, odczytując przy zmianach tajemnic modlitewne prośby.

Po skończonym czuwaniu przed obliczem naszej Matki na wałach Jasnej Góry odprawiliśmy wspólnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, zwieńczając tym samym naszą parafialną pielgrzymkę.

Za wspólna modlitwę i obecność wszystkim z serca Bóg zapłać !

Sodalicja - Pielgrzymka do Krakowa

 W dniu 30 maja 2012 roku członkowie Sodalicji wraz z ks. Proboszczem Marianem Kowalskim, który jest opiekunem duchowym tej grupy, udali się na pielgrzymkę do Krakowa, aby złożyć hołd relikwiom świętej patronki, aby uklęknąć i zatopić się w modlitwie przed Chrystusem ukrzyżowanym, którego wizerunek przywiozła Święta Królowa z Węgier i przed którym modliła się często.

Wyjazd związany był także z uroczystościami w królewskiej katedrze na Wawelu p.w. Św. Stanisława BM i Św. Wacława, które były poświęcone 15 rocznicy kanonizacji św. Królowej Jadwigi i 25 rocznicą translacji relikwii Św. Jadwigi Królowej, która to przypadała 8 czerwca 2012 r.

Nasza grupa po przyjeździe do Krakowa zwiedziła także sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz Kościół Mariacki.

Wiecej o wyjeździe w zakładce: Wspomnienia

Pielgrzymka do grobu św. Ojca Pio

Wyprawa autokarowa zorganizowana przez Grupę Modlitewną Świętego Ojca Pio przy parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim a odbyła się w dniach 12 -21 kwietnia 2012 roku.

Zwiedzaliśmy Wenecje byliśmy w Loreto, gdzie osobliwością jest domek, który wedle tradycji miał być w niezwykły sposób przeniesiony z Nazaretu.zwiedziliśmy też Monapello. Tu w niewielkim konwencie ojców Kapucynów znajduje się dziwna tkanina, z odbitym obliczem Chrystusa. Następnie zwiedzamy miejscowość Luciano, gdzie przechowywane są relikwie cudu eucharystycznego.

Następnego dnia wjeżdżamy na wzgórza San Giovanni Rotundo, gdzie spędził swe życie Ojciec Pio. Odwiedziliśmy jeszcze miejsce dla nas Polaków symboliczne - Monte Cassino i cmentarz wojskowy.

Następny dzień to zwiedzanie antycznego Rzymu. A więc Coloseum, spacer po Forum Romanum, Capitol, Partrenon i nagle wolta w miasto, któremu początek nadał św. Ignacy Loyola – barok. On to był prekursorem nowego stylu architektonicznego, zamówił założenia kościoła Il Gezu. Potem powstały Plac Hiszpański, Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z tajemniczą fontanną niczym magnes przyciągającą malarzy i wreszcie wspaniałością baroku rzymskiego Fontanną Czterech Rzek. Byliśmy w Bazylice św. Jana na Luteranie w katedrze biskupów Rzymu.

Ósmego dnia pielgrzymki od rana jesteśmy w Asyżu, mieście w którym działał święty Franciszek następnie Bazilika św. Antoniego w Padwie a z tąd już tylko podróż do domu.

Więcej o wyjeździe w zakładce: Wspomnienia

Zimowisko 2012

W okresie ferii zimowych w dniach od 11 do 18 lutego 2012 roku  grupa ministrantów, scholanek i zaprzyjaźnionej młodzieży uczestniczyła w zimowisku w malowniczej miejscowości Żegiestów Zdrój zorganizowanej przez miejscowych duszpasterzy, dzięki życzliwości wielu ludzi.

Mieszkaliśmy w domu wczasowym „Rydz”, w zimowej scenerii, w prawdziwie góralskiej krainie Beskidu Sądeckiego. Ośrodek zaskoczył nas prawdziwie domową kuchnią z regionalnymi potrawami, zaskoczył kolacją w plenerze, zaprezentował domowy wypiek chleba, pozwolił skorzystać z inhalacji.

Prawdziwą frajdą była nauka jazdy na nartach dla większości uczestników na miejscowym stoku, pod okiem wspaniałych instruktorów. W czasie zimowiska odwiedziliśmy także stolicę regionu – Krynicę Górską, gdzie mogliśmy zwiedzić górę parkową, muzeum zabawek, pospacerować po uliczkach tego wspaniałego kurortu, skosztować wody z uzdrowiska, posmakować oscypków. Mieliśmy też okazje uczestniczyć w Eucharystii w kościółku zdrojowym w Żegiestowie.  Każdy dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej modlitwy i Mszy świętej. Po trudach całego dnia chętnie uczestniczyliśmy we wspólnych, pogodnych wieczorach. Jak tylko nadarzała się okazja cieszyliśmy się obfitością śniegu. Wróciliśmy radośni, bez uszczerbku na zdrowiu, wypoczęci i pełni ochoty do pracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam spędzić miło i pożytecznie czas ferii – kapłanom, rodzicom i wszystkim sponsorom . Za wszystkich modliliśmy się każdego dnia w czasie Eucharystii.

Dzisiaj jest

sobota,
19 kwietnia 2014

(109. dzień roku)

Święta

Wielka Sobota

Imieniny:
Adolfa, Tymona

Wczytywanie...